IV Judge

IV Judge to NPC, który jest w stanie sprawdzić Individual values (IV) wybranego Poka oraz podać nam zakres wartości w jakich IV się znajduje. IV Judge można znaleźć w Pokémon Center w Kiloude City,

Po wybraniu Pokémona, IV Judge sprawdzi jego IV po czym opisze nam jego potencjał.
I see… I see..This Pokémon’s potential is ________ overall.

Zakres IV Efekt Średnia IV
0-90 decent 7.5
91-120 above avarage 17.5
121-150 relatively superior 22.5
151-186 outstanding 28

Następna fraza dotyczy najwyższej indywidualnej statystyki.
Incidentally, I would say its greatest potential lies in its ________

Jeśli jest więcej niż jedna, to IV Judge wymieni wszystkie.

But its Attack stat is good, too.
Hmm. And its Defense stat is good, too.
Although its Sp. Atk stat is equally good.
Its Sp. Def stat seems just as good, though.
And, well, its Speed stat is good, too.

W końcu Judge określi zakres IV.

Zakres IV Opis
0-15 It has rather decent stats, I’d say. That’s how I judge it.
16-25 It’s definitely got some good stats. That’s how I judge it.
26-30 This Pokémon has some fantastic stats. That’s how I judge it.
31 Stats like those… They simply can’t be beat! That’s how I judge it.

Gdy jakaś statystka jest 0 IV, to IV Judge poda nią.

Jeśli jest tylko jedna Gdy są dwie lub więcej
But its HP… It’s pretty dismal, you know?
But that Attack stat… It’s terrible… And that’s quite a disappointing Attack stat there, isn’t it?
But how can you make it through battle with this kind of Defense stat? And that Defense stat is nothing to write home about, you know?
But this Sp. Atk won’t even leave a scratch on an opponent… And I’m afraid that its Sp. Atk is pretty bad, too…
But this low of a Sp. Def stat is going to leave you high and dry… And it looks like it’s no great shakes when it comes to Sp. Def either…
But you won’t get anywhere fast with this low of a Speed stat… And that Speed stat… Well, it’s nothing to brag about, that’s for sure.

Nie warto się przejmować 0IV w Attack gdy nasz Pokémon używa ruchów specjalnych, ani 0IV w Special Attack jeśli jest fizyczny. 0 IV w Speedzie jest pożądane w przypadku Trick Roomu.