Skróty w nazewnictwie

Nazwy setów

Nazwy setów zwykle występują po Pokémonie w spisach talii i są przydatne do szybkiego i jednoznacznego rozpoznania, jako, że jeden Pokémon może występować w kilku setach na kilku różnych kartach np. Chansey NG i Chansey FRLG.

Przy kartach trenerskich i energiach nazwy setu zwyczajowo nie podaje się.

 • Base Set – BS
 • Jungle – J
 • Fossil – F
 • Team Rocket – TR
 • Gym Heroes – GH
 • Gym Challenge – GC
 • Neo Genesis – NG/ Neo 1
 • Neo Discovery – ND/ Neo 2
 • Neo Revelation – NR/ Neo 3
 • Neo Destiny – ND/ Neo 4
 • Expedition – EX / E1
 • Aquapolis – AQ / E2
 • Skyridge – SK / E3
 • Ex: Ruby and Sapphire – RS
 • Ex: Sandsorm – SS
 • Ex: Dragon – DR
 • Ex: Team Magma vs. Team Aqua – TM&TA
 • Ex: Hidden Legends – HL
 • Ex: Fire Red and Leaf Green – FRLG / FR
 • Ex: Team Rocket Returns – TRR
 • Ex: Deoxys – DX
 • Ex: Emerald – EM
 • Ex: Unseen Forces – UF
 • Ex: Delta Species – DS
 • Ex: Legend Maker – LM
 • Ex: Holon Phantoms – HP
 • Ex: Crystal Guardians – CG
 • Ex: Dragon Frontiers – DF
 • Ex: Power Keepers – PK
 • Diamond and Pearl – DP / DP1
 • Mysterious Treasures – MT / DP2
 • Secret Wonders – SW / DP3
 • Great Ecounters – GE / DP4
 • Majestic Dawn – MD / DP5
 • Legends Awakened – LA / DP6
 • Stormfront – SF / DP7
 • Platinum – PT / DPPt1
 • Rising Rivals – RR / DPPt2
 • Supreme Victors – SV / DPPt3
 • Arceus – A / DPPt4

Popularniejsze skróty kart

 • RK9 – Arcanine
 • Computer Serach – CS
 • Energy Removal – ER
 • Energy Removal 2 – ER2
 • Super Energy Removal – SER
 • Item Finder – IF
 • Scoop Up – SU
 • Super Scoop Up – SSU
 • Gust of Wind – GoW
 • Nightly Garbage Run – NGR
 • No Removal Gym – NRG
 • Rocket’s Zapdos – R’Zappy
 • Dark – Dk
 • Celio Network – CN
 • Town Voltuneers – TV
 • Profesor Oak’s Research – POR
 • Surprise! Time Machine – S!TM
 • Ancient Technical Machine – ATM
 • Pokémon Contest Hall – PCH
 • Broken Time – Space – BTS
 • Darkness Energy – DE
 • Metal Energy – ME
 • Double Rainbow Energy – DRE

I wiele innych, nieujętych w tej krótkiej wyliczance.

za pośrednictwem Karty Pokémon – Pokémon TCG