Nowe Pokémony – lista

Pokémon Scarlet i Pokémon Violet rozpoczęły dziewiątą generację Pokémonów, która liczy w sumie 120 Pokémonów. 114 z nich było znanych w dniu premiery gry, a kolejne 6 sztuk było ujawnionych w dodatku The Hidden Treasure of Area Zero.

Poniżej znajduje się lista Pokémonów z dziewiątej generacji.

Nr Obrazek Pokémon Typ
906 Sprigatito Grass
907 Floragato Grass
908 Meowscarada Grass Dark
909 Fuecoco Fire
910 Crocalor Fire
911 Skeledirge Fire Ghost
912 Quaxly Water
913 Quaxwell Water
914 Quaquaval Water Fighting
915 Lechonk Normal
916 Oinkologne Normal
917 Tarountula Bug
918 Spidops Bug
919 Nymble Bug
920 Lokix Bug Dark
921 Pawmi Electric
922 Pawmo Electric Fighting
923 Pawmot Electric Fighting
924 Tandemaus Normal
925 Maushold Normal
926 Fidough Fairy
927 Dachsbun Fairy
928 Smoliv Grass Normal
929 Dolliv Grass Normal
930 Arboliva Grass Normal
931 Squawkabilly Normal Flying
932 Nacli Rock
933 Naclstack Rock
934 Garganacl Rock
935 Charcadet Fire
936 Armarouge Fire Psychic
937 Ceruledge Fire Ghost
938 Tadbulb Electric
939 Bellibolt Electric
940 Wattrel Electric Flying
941 Kilowattrel Electric Flying
942 Maschiff Dark
943 Mabosstiff Dark
944 Shroodle Poison Normal
945 Grafaiai Poison Normal
946 Bramblin Grass Ghost
947 Brambleghast Grass Ghost
948 Toedscool Ground Grass
949 Toedscruel Ground Grass
950 Klawf Rock
951 Capsakid Grass
952 Scovillain Grass Fire
953 Rellor Bug
954 Rabsca Bug Psychic
955 Flittle Psychic
956 Espathra Psychic
957 Tinkatink Fairy Steel
958 Tinkatuff Fairy Steel
959 Tinkaton Fairy Steel
960 Wiglett Water
961 Wugtrio Water
962 Bombirdier Flying Dark
963 Finizen Water
964 Palafin Water
965 Varoom Steel Poison
966 Revavroom Steel Poison
967 Cyclizar Dragon Normal
968 Orthworm Steel
969 Glimmet Rock Poison
970 Glimmora Rock Poison
971 Greavard Ghost
972 Houndstone Ghost
973 Flamigo Flying Fighting
974 Cetoddle Ice
975 Cetitan Ice
976 Veluza Water Psychic
977 Dondozo Water
978 Tatsugiri (Curly) Dragon Water
979 Annihilape Fighting Ghost
980 Clodsire Poison Ground
981 Farigiraf Normal Psychic
982 Dudunsparce Normal
983 Kingambit Dark Steel
984 Great Tusk Ground Fighting
985 Scream Tail Fairy Psychic
986 Brute Bonnet Grass Dark
987 Flutter Mane Ghost Fairy
988 Slither Wing Bug Fighting
989 Sandy Shocks Electric Ground
990 Iron Treads Ground Steel
991 Iron Bundle Ice Water
992 Iron Hands Fighting Electric
993 Iron Jugulis Dark Flying
994 Iron Moth Fire Poison
995 Iron Thorns Rock Electric
996 Frigibax Dragon Ice
997 Arctibax Dragon Ice
998 Baxcalibur Dragon Ice
999 Gimmighoul Ghost
1000 Gholdengo Steel Ghost
1001 Wo-Chien Dark Grass
1002 Chien-Pao Dark Ice
1003 Ting-Lu Dark Ground
1004 Chi-Yu Dark Fire
1005 Roaring Moon Dragon Dark
1006 Iron Valiant Fairy Fighting
1007 Koraidon Fighting Dragon
1008 Miraidon Electric Dragon
1009 Walking Wake Water Dragon
1010 Iron Leaves Grass Psychic
1011 Dipplin Grass Dragon
1012 Poltchageist Grass Ghost
1013 Sinistcha Grass Ghost
1014 Okidogi Poison Fighting
1015 Munkidori Poison Psychic
1016 Fezandipiti Poison Fairy
1017 Ogerpon Grass
1018 Archaludon Steel Dragon
1019 Hydrapple Grass Dragon
1020 Gouging Fire Fire Dragon
1021 Raging Bolt Electric Dragon
1022 Iron Boulder Rock Psychic
1023 Iron Crown Steel Psychic
1024 Terapagos Normal
1025 Pecharunt Poison Ghost